Onafhankelijk expertisebureau Expero

Kosten

Opdrachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden.

Bij aanvaarding van de opdracht deelt Expero BV de berekeningswijze van kosten en erelonen mee.

Expero BV vraagt provisies waarvan het bedrag afhankelijk is van de voorziene kosten en prestaties in het dossier. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een tussentijdse afrekening opgesteld.

Bij afsluiting van het dossier maakt Expero BV een gedetailleerde staat op van de geleverde prestaties met opgave van kosten en met verrekening van de reeds betaalde provisies.

Voor kleine welomschreven opdrachten of dossierstudies kan voorafgaandelijk een forfaitaire prijs overeengekomen worden.

Expero BV aanvaardt geen commissies noch fooien. Expero BV geeft geen telefonische adviezen.

Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Expero BV is BTW-plichtig, met als BTW nummer: 0833.773.693.

Bank IBAN BE93 0016 3379 7167 / BIC GEBABEBB

Een beroepsaansprakelijkheidspolis is afgesloten bij Protect onder polisnummer 00/A.2685.