Onafhankelijk expertisebureau Expero

Kosten

Bij aanvaarding van de opdracht deelt Expero de berekeningswijze van kosten en erelonen mee. De barema’s van de KGSO (www.kgso-ceja.be) zijn indicatief voor eenmalige opdrachten.

Expero vraagt steeds provisies waarvan het bedrag afhankelijk is van de voorziene kosten en prestaties in het dossier. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een tussentijdse afrekening opgesteld.

Bij afsluiting van het dossier maakt Expero een gedetailleerde staat op van de geleverde prestaties met opgave van kosten en met verrekening van de reeds betaalde provisies.

Voor kleine welomschreven opdrachten of dossierstudies kan voorafgaandelijk een forfaitaire prijs overeengekomen worden.

Expero aanvaardt geen commissies noch fooien.

BVBA Expero is BTW-plichtig, met als BTW nummer: 0833.773.693.

Bank IBAN BE93 0016 3379 7167 / BIC GEBABEBB

Een beroepsaansprakelijkheidspolis is afgesloten bij Protect onder polisnummer 00/A.2685.