Onafhankelijk expertisebureau Expero

Team

Els Bouchet

juriste – bestuurder

Els Bouchet behaalde het diploma master in de rechten aan de K.U.Leuven in 1989.

Els Bouchet behaalde aanvullend:

 • diploma aggregaat aan de K.U.Leuven;
 • getuigschriften over concrete schadeberekening aan de K.U.Leuven;
 • getuigschriften dubbel boekhouden aan Syntra;
 • vergunning privé-detective nr. 14.1883.07.

Els Bouchet startte haar loopbaan in 1989 als assistent aan de faculteit Rechten van de K.U.Leuven bij prof. dr. R. Verstegen.

Els Bouchet is bestuurder van EXPERO BV en beheert de dossiers.

Freelance medewerkers

Expero BV doet ook beroep op freelance medewerkers en domeinspecialisten.

Beroepsverenigingen

 • IE-net
 • FAIP
 • KRID

 

David Royer

burgerlijk ingenieur – expert

David Royer behaalde het diploma burgerlijk scheikundig ingenieur aan de K.U.Leuven in 1989. In hetzelfde jaar startte hij zijn loopbaan aan het departement Chemische Ingenieurstechnieken van de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de K.U.Leuven en publiceerde over materiaalonderzoek door middel van Ion Scattering Spectroscopy. Vervolgens doceerde hij industriële anorganische en organische chemie, elektrochemie en milieukunde aan de hogeschool K.I.H. De Nayer.

David Royer voerde zijn eerste expertise uit in 1990 en is voltijds expert sinds 1994. In het kader van post-academische opleidingen doceerde David Royer over expertisetechnieken aan de Universiteit Gent, de Vlaamse Ingenieurskamer, de politieschool PLOT en IE-Net.

David Royer is geregistreerd in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen EXP 1961723 en legde de eed af in handen van de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel.

David Royer behaalde aanvullende getuigschriften en volgde diverse studiedagen:

 • het Europees CFPA-certificaat van branddeskundige; 
 • studiedagen bouwtechnologie aan het WTCB;
 • distributie van elektriciteit en elektrische borden aan de K.U.Leuven;
 • milieurecht aan de Universiteit Gent;
 • recht voor gerechtelijke experten aan de Universiteit Gent;
 • brandveiligheid, onderzoek brandoorzaken en sprinklersystemen aan het ANPI;
 • Fire safety engineering, grondmechanica en funderingstechnieken aan het KVIV;
 • verftechnologie aan het CORI;
 • vergaderen en onderhandelen, boekhouding, veiligheidscoördinator aan Syntra;
 • inleiding tot arbitrage aan het Instituut voor Arbitrage;
 • onderzoek brandoorzaken gebouwen en voertuigen bij CNPP (Vernon, Frankrijk);
 • vergunning privé-detective nr. 14.1887.07.
 • fellow gerechtelijke expertise IE Net
 • attest juridische kennis cf. KB 30.03.2018