Onafhankelijk expertisebureau Expero

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van EXPERO BV

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Korte Weg 7, 3350 Linter

Telefoon:
+3211784195

E-mail:
info@expero.be

Ondernemingsnummer:
BE0833773693

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan EXPERO BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch
advies aan de gebruiker worden beschouwd.

EXPERO BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden
zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal
EXPERO BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. EXPERO BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. EXPERO BV geeft geen garanties voor de
goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

EXPERO BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze
site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele
wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. EXPERO bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

Privacybeleid

EXPERO BV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, EXPERO bvba, respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke
gegevens.

EXPERO BV verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan EXPERO BV hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: het opstellen van een officiële offerte, om u een antwoord te kunnen bezorgen of het dossier af te handelen.

EXPERO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wet bepaalt of strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens in het mailprogramma Outlook en voor facturatie.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan EXPERO BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden met uitzondering van opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers, onze boekhouder, overheidsinstanties en rechtbanken en hun aangestelden.

EXPERO BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser
van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde
schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.